Home

Privacybeleid

Uw persoonsgegevens en privacy zijn enorm belangrijk voor upshift. Dit beleid heeft als doel u op de hoogte stellen over hoe wij data gebruiken en ons wettelijk in regel te stellen met de GDPR (General Data Protection Regulation) wetgeving ofte AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wie verwerkt de gegevens

upshift

  • Onderneming: upshift
  • BTW nummer: BE 0729.775.243
  • E-mail: info@upshift.be
  • Adres: Magdalenalei 93 2001, 2930 Brasschaat

Netlify

Voor onze hosting en contactformulieren werken we samen met Netlify. Hierbij wordt een beperkt deel aan gegevens verwerkt door software conform de GPDR wetgeving, zoals de naam van uw bedrijf en inzendingen via contactformulieren.

Meer info

Google

Om onze eigen website voortdurend te verbeteren werken we samen met Google om het verkeer naar onze website te analyseren. Kijk voor meer info bij de sectie over cookies. Voor het analyseren van bezoekers bij website voor klanten werken we, afhankelijk van de geleverde diensten, ook samen met Google.

Meer info

Cookies

Gebruikersanalyse

Wij gebruiken cookies van derde partijen (Google) om gebruikersactiviteit te analyseren. Zo analyseren we bijvoorbeeld hoe vaak gebruikers naar onze website surfen, via waar ze verwezen werden, etc.

Uw rechten

Recht op inzage

Indien u inzage wenst in uw gegevens, kan u die aanvragen via een e-mail naar info@upshift.be. We zullen uw aanvraag binnen de maand behandelen en daarbij een overzicht delen van de verzamelde gegevens en hoe ze gebruikt worden.

Recht op verbetering

U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen of verbeteren.

Recht op beperking van of bezwaar tegen gegevensverwerking

Wanneer u een vraag tot wissen hebt ingediend, we de gegevens op hun juistheid controleren, de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of de gegevens nodig zijn voor een rechtsvordering kan je een beperking van de verwerking vragen. Deze vraag richt je aan info@upshift.be en dan beperken we binnen de maand de verwerking. Wil je niet dat we je gegevens verwerken? Maak dan bezwaar via info@upshift.be en dan stoppen we zo snel mogelijk (binnen 3 maanden na de aanvraag) met het verwerken van je gegevens. Uitzonderingen hierop zijn wederom de gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst moeten bijhouden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Zo kan je de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen.

Recht op intrekken van de toestemming

Jouw toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden. Uiteraard heeft dit enkel weerslag op de gegevens die we verkregen hebben op de loutere basis van jouw toestemming. De gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst verkrijgen of moeten bijhouden, vallen hier dus buiten.

Klachten

Klachten over hoe we je gegevens verwerken moeten gemeld worden bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

© upshift 2020

Info

BTW: BE 0729.775.243

Rknr: BE42 0018 7052 4354